Юридически услуги
Юридически Услуги - Наследствено право

Ние можем да ви помогнем, когато в труден за вас емоционален период се нуждаете от рационално решение. Имаме опит и можем да ви насочим при избора между дарение или завещание, да ви помогнем да възстановите запазена ... [още]
Юридически услуги - Дружествено и Търговско Право

Кантората на Адв.Денислав Маринов  има богат опит в предоставянето на правна помощ за български и чуждестранни корпоративни клиенти.
Кантората  предлага своите специалисти, които ще ви помогнат при учредяването и управлението на дружество както в България, така и ... [още]
Юридически Услуги - Вещно Право

Ние можем да ви съдействаме във връзка с придобиването и продажбата на недвижими имоти, като ви консултираме относно най-правилния за вас начин за прехвърлянето на имота, за особеностите на сделката и моментите, които изискват вашето внимание и прецизно решение. Предоставяме правна помощ при придобиване на недвижим ... [още]
Юридически Услуги - Административно право и Администаративни услуги

Съдействие при проблеми, свързани с административните производства (производства по молби, жалби и други пред административни органи), обжалване на индивидуалните административни актове или на откази за издаване на такива актове (по административен ред или съдебно) ... [още]
All Rights Reserved